Per 1 januari 2016 beschikt Stichting WerkAtelier over de zogenaamde ANBI status. Daarmee is Stichting WerkAtelier een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat is belangrijk omdat daarmee ook deelnemers met een WW-uitkering deel kunnen nemen in de projecten.

 

Hieronder kun je onze privacyverklaring lezen.